Trafik

Trafiken står för en stor del av den nedsmutsning av miljön som sker idag.
Därför är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som upplevs som ett attraktivt alternativ. Både för trafiksäkerheten och miljön, är det önskvärt att kollektivtrafiken ökar.
Under senaste perioden har resandeutvecklingen på Bohusbanan varit mycket positiv. Tågets attraktivitet går att utveckla ytterligare. Under kommande mandatperiod måste det klarläggas, och planeringen påbörjas var en planskild korsning med Bohusbanan förläggs.
Flera handikappanpassade hållplatser har byggts under perioden, detta ska vi fortsätta med för att göra kollektivtrafiken så tillgänglig som möjligt för alla.

VI VILL satsa på Bohusbanan, tåg är säkra och bra för miljön!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:50
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:48