Miljö och säkerhet

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet är positiv och ska fortsätta. Den är ett exempel på bra samarbete med den petrokemiska industrin, där båda parter och miljön är vinnare.
Vår miljöplan, som harmoniserar med Sveriges nationella mål, måste ständigt vara föremål för diskussion och bearbetning och vi måste vara beredda att avsätta pengar i budget för att genomföra uppsatta mål.

Naturen är allas tillgång. Det är därför viktigt att göra människor medvetna om att Vi som enskilda individer har ansvaret för att Vi och kommande genrationer får leva i en bra miljö.

Stenungsunds kommun har alldeles speciella förhållande säkerhetsmässigt, med vår petrokemiska industri. Det ställer stora krav på den fysiska planeringen och att vi ligger på rätt nivå och varken överdriver eller nonchalerar riskerna. Vi har genom året haft mycket gott samarbete runt räddningstjänsten med vår storindustri, det vill vi fortsätta utveckla.

VI VILL satsa mer på upplysning än tvång för att värna miljön.

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:48
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:51