Kommunstyrelsens utskott

Utskotten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. I Stenungsund finns tre utskott.

Bildnings- och socialutskottet

Personal- och ekonomiutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet

 

 

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:02
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 20:23