Kommunfullmäktiges beredningar

Beredningarna är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan även själva väcka frågor.

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta beredningarna har 9 ledamöter vardera.

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av fullmäktige för att bereda specifika frågor. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga beredningens uppdragshandling.

Läs mer om de fasta bredningarna:

Barn- och ungdomsberedningen

Beredningen för miljö- och fysisk planering

Demokratiberedningen

Vuxna- och äldreberedningen

 

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:32
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 20:44