Bildnings- och socialutskottet

Bildnings- och socialutskottet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och utskottets huvudsakliga ansvarsområden är

  • Förskola och skolbarnsomsorg
  • 6-årsverksamhet, grundskola, kulturskola samt särskola
  • Gymnasiala utbildningar
  • Kommunala vuxenutbildningar
  • Kompetens och utveckling
  • Bibliotek
  • Kulturfrågor
  • Idrotts- och föreningsfrågor
  • Individ och familjeomsorg
  • Vård och äldreomsorg
  • Handikappfrågor
  • Flyktingfrågor

Bildnings- och socialutskottet utför ingen myndighetsutövning, se Social myndighetsnämnd.
Bildnings- och socialutskottet svarar för uppföljning av verksamhetsområdenas ekonomi inom sitt ansvarsområde.
Utskottet består av fem ledamöter och tre ersättare.

 

Din politiker i utskottet

Linda Ekdahl - ordförande

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:18
Uppdaterad: söndag, februari 14, 2016 - 21:40