Narkotikamissbruk

Vi står bakom den restriktiva narkotikapolitiken och vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat. 

Det förebyggande arbetet syftar till att minska efterfrågan genom att medvetandegöra riskerna med narkotika och minska nyrekryteringen till missbruk. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser syftar till att med vård och behandling hjälpa människor ur ett missbruk.

Sammantaget har Sverige en bättre narkotikasituation än övriga Europa. Samtidigt återstår mycket att göra. Tiotusentals personer använder narkotika regelbundet, hundratals dör varje år av narkotikarelaterade orsaker. Kriminaliteten som är kopplad till missbruket är omfattande. Den som befinner sig i ett narkotikamissbruk löper mycket hög risk för att drabbas av allvarlig sjukdom, smitta och förtidig död. Inte sällan befinner sig den som fastnat i ett narkotikaberoende även i ett djupt utanförskap. Vi tycker att samhällets insatser därför måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur denna destruktiva och farliga situation.
 

Published: måndag, september 15, 2014 - 16:01

Alla politiska områden A-Ö