Narkotikamissbruk

Vi står bakom den restriktiva narkotikapolitiken och vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat. 

Det förebyggande arbetet syftar till att minska efterfrågan genom att medvetandegöra riskerna med narkotika och minska nyrekryteringen till missbruk. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser syftar till att med vård och behandling hjälpa människor ur ett missbruk. Samtidigt återstår mycket att göra.

Framväxten av nya designade droger fortsätter och medför stora utmaningar. Utvecklingen gällande användandet av nya designade droger är oroande, speciellt märkbart är det bland yngre människor.

I svensk lag klassificeras substanser individuellt för att det hittills har ansetts vara det mest rättssäkra sättet att avgöra om den aktuella substansen har sådana egenskaper och effekter som anges i narkotikastrafflagen.

Ett alternativt sätt är att använda en generisk definition, så kallad familjeklassning, där man klassar en hel grupp substanser och ämnen som har en gemensam struktur. En tydlig fördel med familjeklassning är att rättssamhället då kan ligga i framkant, i stället för att befinna sig i tidsnöd när ständigt nya substanser tas fram för att kringgå befintlig lagstiftning.

 

Moderaterna föreslår:

  • Samhällets insatser måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur destruktiva och farliga beroendesituationer av narkotika.
  • Ta skyndsamt fram en strategiplan för hur samhället fortsatt kan utveckla det förebyggandet arbetet mot bruk av narkotika bland minderåriga.
  • Narkotikalagstiftningen bör utvecklas i syfte att möjliggöra familjeklassning av narkotiska preparat.

 

Published: måndag, november 2, 2015 - 13:49

Alla politiska områden A-Ö