Företrädare

Kanslichef, Region Skåne
Regionråd, gruppledare Region Skåne
Regionråd, Region Skåne