Lage Hortlund

Kommunfullmäktige i Piteå, ledamot

Foto: 
Maria Fäldt
Ladda ner pressbilder

Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen, ledamot
Barn och utbildningsnämnden, ledamot
Barn och utbildningsnämnden AU, ledamot
Piteå Kommunföretag AB (PIKAB), styrelseledamot
Föreningsstyrelsen, ledamot