En budget för ett starkare Nyköping

Nyköpingsmoderaternas budgetalternativ för 2017 och kommande planperiod har tre tydliga huvudlinjer: Satsningar på skola, jobb och en stärkt ekonomi.

Kunskap är styrka. Och därför är en skola med tydligt kunskapsfokus grundläggande för vårt välfärdssamhälle. Att våra barn får växa och utvecklas bygger vårt starkaste kapital för framtiden – människor som mår bra och för utvecklingen framåt.  Vårt mål är att Nyköping ska bli en kunskapskommun. För att uppnå det krävs utbildning av hög kvalitet och därför är skolan den verksamhet som prioriteras högst i vårt budgetförslag.Under den här planperioden satsar vi 108,5 miljoner kronor på skolan. Det är en satsning som ligger utöver ordinarie uppräkning och går rakt ut i verksamheten. Pengar som ska omvandlas till kvalitet i klassrummen.

Jobb bygger styrka. Egen försörjning skapar egen makt och möjlighet för människor att själva forma sina liv. Fler jobb behövs för att färre människor ska fastna i utanförskap och därmed behövs goda förutsättningar för dom som skapar jobb – våra företag. Näringslivet är en nyckelspelare i den integrationsutmaning vi har framför oss och därmed också i den modell för att få fler människor i arbete som moderaterna och Alliansen har arbetat fram. “Nyköpingsinitiativet” handlar om att effektivisera arbetet för att få fler människor till riktiga jobb. Genom att företag kan växa och fler människor kan arbeta bygger vi en långsiktig och stark tillväxt i Nyköping.
Ett bra företagsklimat är en förutsättning för fler jobb i Nyköping – och för valfrihet inom välfärden. För att markera vår ambition med arbetet att stärka företagsklimatet sätter vi målet att Nyköping år 2020 ska nå topp 30 på svenskt Näringslivs rankinglista. Det är en rejäl klättring från dagens 112:e plats.

Nyköpings kommuns ekonomi är svag. Efter snart två mandatperioder med socialdemokratiskt styre är kommunens ekonomi dåligt rustad för framtida utmaningar med ett resultatet för 2015 som låg långt under det rekommenderade överskottsmålet. Kärnverksamheterna vård, omsorg och skola har under en längre tid visat underskott och vår bedömning är att den styrande majoriteten underfinansierar både skola och omsorg, särskilt givet att prognoserna pekar på stora ökningar av såväl barn som äldre framöver.

För att komma till rätta med ekonomin vill vi se en sänkt investeringstakt och skarpare prioriteringar. Satsningar på byggnation kopplad till kärnverksamheten vård, skola och omsorg samt nödvändig förbättring i infrastruktur bör vara grundstommen i investeringsplanen.Vi villockså stärka upphandlingsenheten för att därmed ge enheten bättre förutsättningar att kvalitetssäkra och följa upp de upphandlingar som görs.Något som väntas sänka kostnaderna för kommunens upphandlingar.Likaså vill vi använda upphandling som ett positivt verktyg för att främja det lokala företagandet i vår kommun.

Nyköping är en tillväxtkommun, vår befolkning ökar och det är positivt. Men att växa är inte ett ändamål i sig – Nyköping ska växa sig starkt. Och en stark kommun skapar vi också genom att Nyköpingsborna växer. Genom att vi tillvaratar den talang som finns här – därför prioriterar Nyköpingsmoderaternas budget för 2017 utbildning och arbete.

Anna af Sillén
Gruppledare
Nya Moderaterna, Nyköping

Läs även om Nyköpingsinitiativet, där vi tillsammans med de övriga allianspartierna presenterar en lösning för att minska försörjningsstödet och få fler människor i riktiga jobb.

Publicerad: fredag, september 16, 2016 - 23:26
Uppdaterad: lördag, september 17, 2016 - 21:36