Trygghet att lita på: polisen ska kunna införa zonförbud

Anna Kinberg Batra presenterar i dag ett nytt förslag för att öka tryggheten och bättre kunna upprätthålla lag och ordning. Polisen bör ges möjlighet att besluta om zonförbud för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende på en viss plats. Sådan lagstiftning finns bland annat i Danmark och innebär att personer som skapar otrygghet inte får lov att vistas på en viss plats under vissa tider på dygnet.

- Vi har en trygghetskris i Sverige. Runt om i landet finns områden där kriminella gäng bestämmer reglerna. Särskilt bland kvinnor ökar otryggheten i en omfattning vi inte sett på flera år. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas. Vi måste göra mer för att garantera trygghet och säkerhet och förebygga brott. Det är tydligt att polisen behöver bättre verktyg i sitt viktiga arbete, säger Anna Kinberg Batra.

- Har man till exempel knarkhandel utanför en förskola, för att ta ett konkret exempel från Skåne, och barn och föräldrar känner att de måste gå därifrån då tycker jag det blivit rejält fel. Det är ju knarkhandeln som måste därifrån och då har polisen själva tagit upp att på platser där det är särskilt otryggt måste de kunna ingripa och säga att du får faktiskt inte vara här, säger Anna Kinberg Batra.

- På särskilt brottsutsatta och otrygga platser behövs skarpare insatser. Därför vill vi att polisen ska ges möjlighet att besluta om zonförbud, för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende på en viss plats. Det innebär helt enkelt att personer inte får lov att vistas på en viss plats under vissa tider på dygnet, avslutar Kinberg Batra.

Trygghet att lita på:

  • Ny lagstiftning om zonförbud

Polisen bör ges möjlighet att besluta om zonförbud för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende på en viss plats, t.ex. på ett torg eller i ett köpcentrum. Motsvarande lagstiftning finns i Danmark. Det otrygghetsskapande beteendet kan ha bestått i såväl ett straffbart agerande som beteenden som inte är kriminaliserade, såsom att trakassera boende eller förbipasserade.

Zonförbud gäller ett bestämt område om 500 till 1 000 meter från den plats där det särskilt otrygghetsskapande beteendet har ägt rum. Zonförbudet ska gälla en bestämd period som högst får vara tre månader och ska därefter kunna förlängas med ytterligare högst tre månader. Överträdelse av zonförbudet ska vara straffbelagt och kunna leda till fängelse.

Läs mer om förslagen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6630278

Förslags-pm bifogas: 

Bifogade filer: 
Publicerad: tisdag, februari 14, 2017 - 16:11
Nyckelord: