Tredje året med Löfven – skattechock, löftesbrott, sammanbrott

Att en miljon människor inom några år riskerar att befinna sig i utanförskap kommer från regeringens egen vårbudget från förra året.

En miljon människor i utanförskap är oacceptabelt – för Sverige, men framför allt för alla som riskerar att fastna i passivitet och bidragsberoende, utan möjlighet till arbete och framtidstro. I denna grupp återfinns människor som av olika anledningar inte kan eller inte har möjlighet att arbeta – människor som är i olika arbetsmarknadspolitiska program, har ekonomiskt bistånd eller etableringsersättning, arbetslöshetsersättning eller sjuk-och aktivitetsersättning samt sjuk- och rehabiliteringspenning. Vad gör regeringen åt detta?

Trots mer än 40 miljarder kronor i höjda skatter sedan regeringen tillträdde så föreslås nya skattehöjningar som riskerar att försvaga Sveriges konkurrenskraft. Förslaget om nya så kallade 3:12-regler skulle innebära skattehöjningar om närmare 5 miljarder kronor för små och medelstora företag. Att återigen höja skatten på jobb och tillväxt är fel väg att gå. Det leder inte till att fler jobb skapas och försämrar möjligheterna för tillväxt i hela landet. Att den föreslagna finansskatten höjs ensidigt och riktas mot jobben är allvarligt.

Fyra av fem jobb skapas i dag inom småföretag. För dessa aktörer innebär regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att verksamheten ska kunna gå runt och vara lönsam. Genom våra nya förslag vill vi nu att fler människor ska ges möjlighet att förverkliga sina idéer genom att sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor. Vi vill införa ett särskilt jobb- och företagspaket riktad till de små och växande företagen. Vi vill fortsatt minska regelkrånglet genom att införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna. Vi vill korta handläggningstiden för att registrera aktiebolag från sexton till fem dagar, höja gränsen för förenklad faktura från 2 000 till 4 000 kronor och korta handläggningstiderna för arbetstillstånd för nyanlända så att alla de människor som nu kommer till Sverige snabbare ska kunna få en väg in i arbetslivet och bidra till samhället.

Vi är tydliga med att vi vill gå till val, bilda regering och regera med Alliansen. Det är inte aktuellt att göra detta tillsammans med Sverigedemokraterna eller genom att göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Det är ett parti med auktoritära rötter och en oansvarig ekonomisk politik. Det gäller även Vänsterpartiet som regeringen valt att samarbeta med. Socialdemokraterna kramar gärna Jonas Sjöstedt och Vänstern – ett parti som frotterade sig med öststatsdiktaturer som förtryckte sin egen befolkning och som på allvar grät över Berlinmurens fall. Det är oseriöst.

Nu ska tydligen Socialdemokraterna också ”göra en positionsförflyttning” gällande trygghet. Det är för lite och det är försent. I Göteborg drar ungdomsgäng runt på stadens gator och begår brott, i Nordstan sker droghandel och knivslagsmål öppet mitt i morgonrusningen. Av de 14 bostadsområden runt om i Sverige som betecknas som de mest kriminellt belastade – ligger sex i Göteborg och här finns också en överrepresentation gällande skottlossningar med dödlig utgång . Vi vill så snart som möjligt lägga fram en gemensam alliansbudget som tar tag i dessa problem som Sverige står inför – otrygghet, utanförskap och otillräcklig sjukvård. Det behövs fler jobb och den ökande otryggheten måste brytas med bland annat rejäla satsningar på fler poliser.


Lars Hjälmered (M)Riksdagsledamot för Göteborg
Vice ordförande Näringsutskottet 
Publicerad: tisdag, februari 7, 2017 - 13:44