Regeringen tappar greppet över de offentliga finanserna

I en intervju med Dagens industri lyfter Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, behovet av att stärka Sveriges offentliga finanser. Nya beräkningar visar att de sammanlagda underskotten fram till 2018 förväntas öka med 93 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på 245 procent.

Svensk ekonomi utvecklas bra, med en stark BNP-tillväxt. Trots detta finns en tydlig bild av att Sverige är på väg åt fel håll när regeringen håller på att tappa greppet över de offentliga finanserna.

I höstbudgeten 2014 räknade regeringen med ett samlat underskott på 38 miljarder kronor 2015-2018. I den senast prognosen från slutet av december i fjol uppgår motsvarande siffra till 131 miljarder kronor. Det är en ökning på 93 miljarder kronor, eller 245 procent, enligt nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst. 

- Det här är en dramatisk ökning av underskotten, som visar en annan blid av Sveriges ekonomi, säger Ulf Kristersson.

Bakom siffrorna ligger inte endast växande migrationskostnader, utan även direkta utgiftsökningar och transfereringskostnader till följd av regeringens beslut, enligt Kristersson.

Finansdepartementets grepp över offentliga finanser är väsentligt slappare i dag än det varit historiskt.

Sverige behöver i stället åtgärder som stärker de offentliga finanserna och kraftfulla reformer för integration. 

Läs mer här.

Publicerad: tisdag, januari 12, 2016 - 22:14
Nyckelord: