Regeringen har gett upp om jobb och integration

Regeringens vårproposition är närmast tom på reformer för att bryta utanförskapet och förbättra integrationen. Dessutom slår omfattande skattehöjningar, på sikt 64 miljarder kronor, mot svenska jobb och företag. Det säger Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i samband med granskningen av regeringens vårproposition.

•  Jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda omfattar i dag över 100 000 människor. Den klyftan måste bort och Moderaterna har som mål att börja med att halvera den. Vårpropositionen visar att regeringen saknar politik som minskar skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda, säger Ulf Kristersson.

•  För att Sverige ska kunna växa krävs en politik som bidrar till fler jobb, men regeringen riktar ett hårt slag mot företagsamheten i Sverige. Redan genomförda och kommande skattehöjningar på jobb och företagande uppgår till 64 miljarder kronor. Över en miljon löntagare får högre skatt med regeringens politik, säger Kristersson.

•  Det handlar också om betydande skattehöjningar för hushållen. För en familj med två vuxna som arbetar kan det handla om nästan 24 000 kronor om året 2018, betonade Kristersson.

•  Reformerna för ökad trygghet är få och regeringen gör inte de förstärkningar av svensk polis i närtid som krävs. Vi ser också långsiktiga risker för offentliga finanser. Sveriges ekonomi måste rustas inför nästa kris men regeringen har inte sanerat finanserna, avslutar Ulf Kristersson.


Presentationen från pressträffen bifogas.

Se pressträffen med Ulf Kristersson här: 

https://www.youtube.com/watch?v=FrlXtCxqJYA

Bifogade filer: 
Publicerad: tisdag, april 18, 2017 - 11:12
Nyckelord: