Nya Moderaternas eftervalsanalys

Vid en pressträff idag presenterade Hans Wallmark och Per Nilsson eftervalsanalysgruppens rapport om valet 2014. Eftervalsanalysgruppens slutsatser kan sammanfattas i fyra punkter.  

1. Helt avgörande att vi behåller förtroendet i ekonomifrågan. På valdagen upplevde 41 procent av väljarna att Moderaterna var bäst på att ta ansvar för svensk ekonomi, vilket kan jämföras med 27 procent för Socialdemokraterna. Detta förtroende är det viktigaste skälet till att 1,4 miljoner väljare röstade på Moderaterna. Att behålla denna position är avgörande för framtiden. Moderaterna kan inte ta det stora förtroendet i ekonomifrågan för givet inför valet 2018.

2. Vi måste utveckla vår jobbpolitik. Jobben är stommen i Moderaternas politik. Det handlar om varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Under förra mandatperioden avstannade vår politikutveckling. Det gällde särskilt jobbfrågan. I valrörelsen 2014 saknades det ett politiskt innehåll som upplevdes stå i proportion till de arbetsmarknadsutmaningar Sverige har, även om vi i valrörelsen lyfte jobbfrågans vikt för Sverige. Det syns också i opinionsmätningarna: vi vann inte jobbfrågan. Med tanke på att Socialdemokraterna hade få politiska förslag är det ett lågt betyg för oss.

3. Välfärden och integrationen: två områden som behöver fler svar. Den politiska debatten inför valet 2014 kretsade kring samhällsproblem där Moderaterna saknade svar som mötte debattens frågeställningar. Socialdemokraterna lyckades sätta bilden av att välfärden gått sönder, medan integrationsdebatten skedde på Sverigedemokraternas planhalva. Inför valet 2018 måste Moderaterna vara bättre på att möta dessa två frågor.

Moderaterna kommer under en överskådlig tid inte att vinna förtroendemätningarna i välfärdsfrågor – ett sådant skifte tar mycket lång tid – men vi behöver vara mer förtroendeingivande. Det gäller särskilt skolfrågan, den viktigaste frågan för väljarna i valet 2014.

Öppenhet är bra för vårt samhälle. Det är en syn vi delar med en bred majoritet av svenska folket. Samtidigt upplever en majoritet att det finns problem med hur integrationen fungerar. Debatten under valrörelsen handlade dock nästan uteslutande om storleken på mottagandet, medan integrationen och de problem som många människor upplever hamnade i skymundan. Moderaterna bör utveckla en integrationspolitik som bättre svarar mot de utmaningar vi ser idag. Här behövs en intern politikutveckling.

4. Organisatoriska brister. Moderaterna genomförde en bra valrörelse som mot slutet ledde till en återhämtning i opinionen. Länsförbund, föreningar och medlemmar gjorde en kraftansträngning. Under den första delen av mandatperioden hade vi dock organisatoriska problem som fick en negativ påverkan på planeringen och policyutvecklingen. Det brukar sägas att regeringsmakten tynger. Orsakerna till detta är flera. Väljarna uppfattar till exempel att de partier som suttit länge vid makten bär ansvar för de samhällsproblem man ser, det tenderar att göra regeringspartier defensiva. Det är även svårt att i regeringsställning vara framåtblickande och visionära. Här hade partiorganisationen en extra viktig roll att fylla, som tyvärr inte axlades under mandatperioden. Regeringskansliet kom att ta ett större ansvar för partipolitiken. Ansvar och kontroll kom att gå före idéer. Den välkontrollerade politiken lyste igenom och bidrog till att Moderaterna betraktades som mindre framtidsinriktade och mindre frimodiga än tidigare.

Eftervalsanalysen visar att vi måste utvecklas inom en rad politikområden. Det handlar om att behålla förtroendet i ekonomifrågan, återta förtroendet i jobbfrågan och stärka förtroendet inom integrations- och välfärdsområdet. 

Eftervalsanalysgruppens rapport finns bifogad.

Se pressträffen i repris

Läs artikeln på DN Debatt

Publicerad: fredag, november 28, 2014 - 12:51