Nya Moderaterna presenterar HBTQ-lyft

Idag presenterade Olof Lavesson, Nya Moderaternas talesperson i HBTQ-frågor, Tomas Tobé och partisekreterare Kent Persson ett antal förslag för att göra Sverige till ett ännu bättre land för HBTQ-personer att leva i. 

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre.

Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs. Nu tar vi nästa steg. Idag presenterades HBTQ-lyftet av partisekreterare Kent Persson, utbildningspolitisk talesperson Tomas Tobé och Olof Lavesson som är talesperson i HBTQ-frågor. HBTQ-lyftet innebär att:

• Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.

• Samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.

• Moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för inkluderandet av HBTQ-personer.

• Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.

• Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.

• Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.

• Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

Läs mer om Nya Moderaternas politik i HBTQ-frågor

Läs mer om HBTQ-lyftet i bifogad fil
 

Bifogade filer: 
Publicerad: torsdag, juni 26, 2014 - 14:58
Nyckelord: