Nu krävs krafttag mot människosmugglingen

I en intervju med SVT-Rapport föreslår Anna Kinberg Batra flera steg för att ta krafttag mot den hänsynslösa människosmugglingen i flyktingkrisens spår. Det handlar om skärpta straff, bättre internationellt samarbete och att välkomna NATO-insatser som kan bidra till att förbättra situationen. Sverige bör även kunna ge stöd till NATO-insatser vid behov.

 

Vi ser en mycket allvarlig flyktingkris som är långt ifrån över. I januari i år var det över tio gånger fler migranter som korsade Medelhavet jämfört med samma månad förra året. Många av dem hör till världens mest utsatta människor som är i klorna på organiserade kriminella. Denna internationella brottslighet som utnyttjar utsatta människor måste stoppas, säger Kinberg Batra.

Moderaterna vill att minimistraffet för grov människosmuggling ska höjas från sex månader till två år. Det är viktigt att kunna spana på och lagföra de kriminella nätverk som ligger bakom detta. Höjda minimistraff innebär även att hemliga tvångsmedel kan användas tidigare för att kunna säkra bevis och lagföra de skyldiga.

Utöver de lagskärpningar vi ser behov av i Sverige är det mycket tydligt att hela EU nu behöver samarbeta bättre för att motverka den organiserade internationella brottslighet som ligger bakom flyktingsmugglingen.

Det är bra att NATO är berett att hjälpa till för att komma åt flyktingsmuggling där människor dör. Om NATO skulle efterfråga svensk hjälp tycker jag att vi ska vara öppna för det, det har vi varit i andra insatser runtom i världen till exempel i Afghanistan, avslutar Kinberg Batra.

Bakgrund

Antalet migranter som korsade Medelhavet har mer än tiofaldigats i januari 2016 jämfört med samma månad förra året (5000 personer i jan 2015, 67 000 personer i jan 2016).

I januari uppmärksammades bland annat ett fall där 39 människor, varav 10 barn, drunknade utanför Turkiets kust. Båten med de smugglade människorna var på väg mot den grekiska ön Lesbos. Bara i januari har 250 människor omkommit på Medelhavet – över tre gånger så många som motsvarande tidsperiod förra året.

Trots att svensk polis konstaterat att det finns ett flertal fall där smugglingen organiseras från Sverige och att brottsligheten anses öka, leder bara ett fåtal misstankar om organiserad människosmuggling i  vinstsyfte till åtal enligt statistik från Åklagarmyndigheten. De senaste åren har antalet brottsmisstankar som lett till åtal varit lågt.

Se inslaget här: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-vill-skarpa-straff-for-manniskosmuggling
 

Publicerad: tisdag, februari 16, 2016 - 17:49