Bidragstak för stärkt arbetslinje

På Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen presenterade Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson ett bidragstak som bör införas i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Det minskar marginaleffekterna och motverkar att drivkrafter till arbete försvinner när bidrag staplas på varandra.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader och att arbete och ansträngningar alltid ska löna sig. I dag lönar det sig inte alltid att lämna utanförskap för jobb och egen försörjning. När bidrag staplas på varandra kan till exempel de samlade bidragen för en familj med tre barn uppgå till nästan 28 000 kronor efter skatt.
 
- Den kanske allra svenskaste av värderingar är att göra rätt för sig. Därför behöver vi göra mer för att alla som kan ska sträva efter att göra sig anställningsbara och omställningsbara. Genom att införa ett bidragstak skapas förutsättningar för att fler ska göra just det, säger Anna Kinberg Batra.
 
- Sverige är på väg mot att motsvarande en miljon människor kommer att vara i utanförskap och bidragsberoende. För att bryta utvecklingen behöver arbetslinjen stärkas. Därför behövs ett bidragstak som minskar marginaleffekterna och motverkar risken att drivkrafterna till arbete försvinner när bidrag staplas på varandra, säger Ulf Kristersson.

Mer om förslaget:
Den detaljerade utformningen av bidragstaket ska utredas, men utgångspunkten är följande:

  • Ett hushåll utan skattepliktig inkomst ska maximalt kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd.
  • Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, men också från bidrag till deltidsarbete.

Bidragstaket omfattar personer som får etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Inom försörjningsstödet ska det alltså inte omfatta den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta.

Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson skriver om förslaget i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/m-vi-vill-satta-ett-tak-for-bidragen/om/almedalen-2016
Här kan du se seminariet: https://www.youtube.com/watch?v=1c3zDyr-r-I

Läs mer i bifogad PM
Presentation från dagens seminarium bifogas

Publicerad: torsdag, juli 7, 2016 - 13:20