90 000 fler utrikesfödda riskerar arbetslöshet med regeringens politik

I riksdagens partiledardebatt i dag fokuserade Anna Kinberg Batra på att Sverige behöver mer av ansvarsfull ekonomisk politik, reformer för att stärka integrationen och höja kunskapsresultaten i skolan. I det läget väljer Stefan Löfven att blunda för behoven av bättre integration och problemen på arbetsmarknaden. Något som riskerar att öka antalet varaktigt arbetslösa med 90 000 personer i flyktingkrisens spår.

Anna Kinberg Batra inledde sitt anförande med att ta upp händelserna i Kungsträdgården och markerade mot de oacceptabla kränkningarna och övergreppen mot unga tjejer. Sverige ska vara ett samhälle som är tryggt och där tryggheten fungerar för alla. Alla måste kunna lita på att Polisen gör allt den kan. 

Därefter inriktade sig Kinberg Batra på hur Moderaterna vill rusta Sverige för att vara starkt och sammanhållet framöver. 

Det går bra för många i Sverige. Men för många i Sverige går det inte alls bra. Var sjunde person lever fortsatt i utanförskap och inte ens hälften av alla de flyktingar som är i arbetsför ålder får jobb efter åtta år. Sverige är på väg åt fel håll.

- Grunden för att kunna bryta det nya utanförskapet är starka och hållbara offentliga finanser. Det krävs fortsatta reformer för att korta vägen till eget arbete, tydliga krav på att anstränga sig för att göra rätt för sig och att vi vänder utvecklingen i den svenska skolan, säger Kinberg Batra.

- Regeringen och Stefan Löfven blundar i stället för de omfattande utmaningar Sverige står inför för när de anser att Sverige är på väg att lämna den akuta flyktingkrisen och framhåller ekonomin som urstark. Tvärtom tappar regeringen nu greppet över de offentliga finanserna: I höstbudgeten 2014 räknade regeringen med ett samlat underskott på 38 miljarder kronor 2015-2018. I den senast prognosen från slutet av december i fjol uppgår motsvarande siffra till 131 miljarder. Det är en ökning på 93 miljarder, eller 245 procent.

- 90 000 fler utrikesfödda riskerar att bli varaktigt arbetslösa med regeringens politik

- Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att om regeringen inte tar tag i integrationen och jobbskapandet kan Sverige vänta sig 90 000 fler varaktigt arbetslösa. Beräkningen baseras på Migrationsverkets prognos av antalet nyanlända under perioden 2014-2019 och nuvarande arbetslöshetsnivåer hos utrikes födda. 

Se partiledardebatten här. 

 

 

Publicerad: onsdag, januari 13, 2016 - 10:01