Anna Kinberg Batra vald till partiordförande för Nya Moderaterna

Politiska program och plattformar

Läs mer

Alliansbudget för ett starkare Sverige

Jobbpaket med reformer för över en miljard

Nya arbetsgrupper för politikutveckling

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

En sommarskola för alla

Stöd oss

Stöd vårt arbete för att Sverige ska bli ett friare, tryggare och mer rättvist land. 

Ge en gåva