Anna Kinberg Batra vald till partiordförande för Nya Moderaterna

Politiska program och plattformar

Läs mer

Alliansbudget för ett starkare Sverige

Vilken plats ska seniorerna ha i nya moderaterna?

Nya arbetsgrupper för politikutveckling

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Svantesson: Företagen fixar jobben - inte departementet

Ordförandens julbrev 2014

Kära vänner!

Låt mig först få tillönska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, och tacka för alla helhjärtade insatser under det gångna året, och under valrörelsen!