Anna Kinberg Batra vald till partiordförande för Nya Moderaterna

Politiska program och plattformar

Läs mer

Alliansbudget för ett starkare Sverige

Vilken plats ska seniorerna ha i nya moderaterna?

Nya arbetsgrupper för politikutveckling

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Regeringen måste ge kommunerna verktyg för att hantera olagliga bosättningar

2015 års årsstämmokonferens närmar sig

Välkomna till framtidstaden Göteborg den 17-18 april! Vi samlas till årsmöte i en tid av snabba förändringar. Med en ny partiledning skall vi möta nya utmaningar med en ny politik.

2015 års årsstämmokonferens närmar sig

Årsstämmokonferensen 2015

Kallelse/Inbjudan TILL ÅRSSTÄMMOKONFERENSEN 2015

TID: Fredagen den 17-lördagen den 18 april 2015

Årsstämmokonferensen 2015