Det ska löna sig att ta det första jobbet

Fortfarande lönar det sig allt för dåligt att arbeta. Skattesystemet och bidragssystemen skapar tillsammans fortfarande hinder in på arbetsmarknaden, särskilt för dem med låga inkomster. Det medför att många får svårt att komma in på arbetsmarknaden och att antalet arbetade timmar i ekonomin riskerar att bli färre. 

När allt fler unga och utrikes födda står utanför arbetsmarknaden och behöver få det första jobbet krävs starkare drivkrafter för dem med låga inkomster att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi vill därför införa ett förstajobbet-avdrag, som ger en tydlig skattelättnad riktad till dem med låga arbetsinkomster. En person med låg ingångslön eller som jobbar deltid skulle med förstajobbet-avdraget få en skattelättnad som, i förhållande till inkomsten, är tre till fyra gånger så stor som för dem med högre inkomster. Sammantaget beräknas förstajobbet-avdraget leda till motsvarande 10 000 ytterligare heltidstjänster. Sju av tio av dessa jobb beräknas gå till människor som i dag står utanför arbetsmarknaden helt.

Många delar av de svenska bidragssystemen har reformerats under de senaste åren för att öka drivkrafterna att arbeta och minska risken att människor pressas ut i utanförskap. Men mer behöver göras då många fortfarande fastnar i långvarigt bidragsberoende. Att gå från försörjningsstöd till ett deltidsjobb lönar sig till exempel ofta dåligt. Därför föreslår vi att jobbstimulansen som i dag finns i försörjningsstödet förstärkas från 25 procent till 40 procent.

För att minska marginaleffekterna för den som har etableringsersättning – den ersättning som nyanlända har när de deltar i etableringsaktiviteter under den första tiden – införde Alliansen en jobbstimulans. Jobbstimulansen innebär att den som har arbete som en aktivitet i sin etableringsplan får behålla etableringsersättningen utöver sin lön under sex månader. Den jobbstimulansen avskaffar nu regeringen. Vi anser att drivkrafterna att arbeta tvärtom bör förstärkas och vill behålla och förlänga jobbstimulansen så att den omfattar ett år i stället för sex månader.

 

Vi tycker att:

  • Ett förstajobbet-avdrag bör införas som ger en tydlig skattelättnad riktad till dem med låga arbetsinkomster
  • Jobbstimulanserna inom försörjningsstödet och etableringsersättningen ska förstärkas
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:07

Alla politiska områden A-Ö