Arbetslöshetsförsäkringen

I Sverige ska vi ha bra, trygga och väl fungerande försäkringar. Det är samtidigt viktigt att dessa försäkringar präglas av en tydlig arbetslinje, med starka drivkrafter och stöd för återgång till arbete, annars blir systemen ohållbara. 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och arbetssökande. Samtidigt vill vi använda arbetslöshetsförsäkringen som ett stöd i återgången till arbete genom att öppna upp för möjligheten att kunna delta i kortare utbildningar för att bli mer anställningsbar under sin arbetslöshetsperiod.

Taket i a-kassan har inte höjts sedan 2002. Därför anser vi att det är rimligt med en viss höjning från den tidigare nivån. En alltför hög ersättning riskerar dock att förlänga arbetslöshetsperioderna eftersom drivkrafterna att ta ett nytt jobb minskar. Att höja ersättningen till den höga nivå som regeringen gjort, och dessutom kombinera det med kraftigt höjda skatter på jobb och företagande, är inte förenligt med en ansvarsfull politik som värnar arbetslinjen. 

Vi tycker att:

  • A-kassan ska ställa krav på att den som söker jobb letar aktivt och gör sig anställ­ningsbar och vara utformad så att ersättningen avtar med arbetslöshetens längd.
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:43

Alla politiska områden A-Ö