Jobben

Alla i Sverige som kan arbeta och försörja sig själva ska också göra det. Det är den grundläggande utgångspunkten för Moderaternas politik. Vi behöver därför uppmuntra, men också ställa krav på, att alla ska sträva efter att göra rätt för sig. Att anstränga sig och arbeta efter sin förmåga är djupt rotade värderingar som har byggt Sverige starkt. Den som inte har ett arbete är skyldig att göra allt i sin makt för att få ett. Och det ska alltid löna sig att arbeta. Varje timme, varje gång, för varje person.

Att människor arbetar lägger grunden för hela samhällsekonomin. Det är en förutsättning för att Sverige ska utvecklas och klara av den globala konkurrensen men också för att samhället ska hålla ihop. När vi är många som jobbar hjälps vi åt att skapa mer resurser till vår gemensamma välfärd. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina liv, liksom en känsla av gemenskap och av att vara behövd.

Moderaternas och Alliansens reformer i regeringsställning möjliggjorde över 300 000 fler i arbete och att det breda utanförskapet som tidigare präglat svensk arbetsmarknad bröts. Utmaningarna har dock förändrats över tid, och kräver därför nya svar.

I dag ser vi hur utanförskapet förändras och fördjupas. Vi ser framför allt hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Dels på grund av höga skatter och risk för bidragsberoende, Sverige har exempelvis Nordens högsta skattekilar för ensamstående föräldrar med låga inkomster. Dels för att många saknar de kunskaper som krävs på den svenska arbetsmarknaden.

Det är ofta unga och utrikes födda som drabbas allra hårdast av det nya utanförskapet. Det nya utanförskapet är vår största samhällsutmaning.

Moderaterna förslår därför Sveriges hittills största satsning för att bryta det nya utanförskapet. Våra förslag omfattar över 14 miljarder kronor och bygger på fyra reformområden:

  • Det ska löna sig att ta det första jobbet: förstajobbet-avdrag och jobbstimulans i försörjningsstöd och etableringsersättning.
  • Ansträngningar för att få första jobbet: förstärka aktivitetskraven inom försörjningsstödet och utbildningsplikt för de som kommer till Sverige utan färdig grundskola.
  • Bredare vägar till det första jobbet: förstajobbet-anställning och fler rut-jobb.
  • Rusta med kunskap för att få det första jobbet: yrkesinriktade vuxenutbildning och rätt till komvux.

Sammantaget beräknas våra förslag leda till motsvarande 37 000 fler heltidsjobb jämfört med regeringens politik.

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:08

Alla politiska områden A-Ö