Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är bra för miljön och den underlättar resan till jobb och skola. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av geografiska gränser och måste tillgodose resenärernas behov. 

Vi vill att det ska vara enkelt att köpa biljett och planera sin resa. Fysisk anpassning för personer med funktionsnedsättning är också något vi strävar efter, för att fler ska kunna resa kollektivt.

Alliansregeringen arbetade aktivt för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen. Bland annat är det nu möjligt att resa över länsgränser med den vanliga kollektivtrafiken, vi har också öppnat för privata aktörer att starta kommersiella linjer inom ett län.

Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:00

Alla politiska områden A-Ö