IT

Idag har 99,99 procent av alla hushåll i Sverige möjlighet till bredbandsuppkoppling. Mer än hälften av alla hushåll har möjlighet till 100 Mbit/s. Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i hela världen. 

Vårt mål är att man ska kunna bo och verka i hela landet. Därför vill vi att åtminstone 9 av 10 hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) till år 2020.

Utvecklingen av bredbandsutbyggnaden ska vara marknadsdriven. Statens huvudsakliga roll är att se till att konkurrensen på marknaden fungerar effektivt och att spelreglerna är stabila. Kommuner, landsting, samverkansorgan och länsstyrelser spelar också en viktig roll. Det finns också behov för vissa riktade insatser i de områden där marknadskrafterna inte räcker till. Till exempel kan lokala krafter som byalag stöttas.

Tillgång till bredband är en förutsättningar för att kunna bedriva företag, och en viktig komponent i möjligheterna att kunna vara företagare på landsbygden. Därför dubblerade Alliansen satsningen på bredband inom Landsbygdsprogrammet jämfört med föregående programperiod och totalt satsades 3,25 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad runt om i landet.

Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:02

Alla politiska områden A-Ö