Moderaterna i Kullabygden

Moderaterna i Kullabygden är den moderata föreningen i Höganäs kommun. Föreningen bildades när de tidigare tre föreningarna, Höganäs, Jonstorp och Brunnby, slogs ihop till en. Senare anslöt även Väsby-Viken föreningen till Moderaterna i Kullabygden. Det finns även en MUF-förening, MUF Kullabygden, som varit vilande men som nu är under uppstart. Göran Bengtsson är ordförande i partiföreningen.

Valet 2010 blev en framgång för partiet i kommunen, vi fick 47 % av rösterna och 19 av 41 mandat i fullmäktige. Vid 2014 års val upprepade vi framgången och behöll våra 19 mandat trots en liten tillbakagång till 45,6 % av rösterna. Vi styr i majoritet tillsammans med övriga partier i Alliansen. Vi fick väljarkårens förtroende genom att vi har visat vilken potential Höganäs kommun har om man sköter den rätt och förädlar alla de värden som finns här. Det går bra för Höganäs och det vill vi det ska fortsätta att göra!

Moderaternas Höganäs är en underbart belägen kommun med tillgång till skön natur och fina strövområden. Vår nästan sex mil långa kuststräcka ger möjlighet till attraktivt boende i våra byar samt härliga bad på någon av våra långa stränder. Tätorten Höganäs fortsätter vi att utveckla med målet att bad, strand och hamn ska bli en än mer integrerad del av staden än den är idag. Kommunen kan erbjuda i stort sett alla naturtyper - berg, klippor, fält och åkrar. Det är bara att välja var man vill bo och trivas bäst!

Höganäs hamn är vår största oslipade diamant. Till mångas glädje har vi börjat en förädlingsprocess och kommit en bra bit på väg. Nu ska vi gå vidare och komplettera Sveriges bästa Citybeach, Kvickbadet, med en levande hamn med liv och rörelse, året om, och fria öppna ytor som är tillgänglig för alla.

Höganäs kommun, Kullabygden, tillhör en av Sveriges mest attraktiva kommuner med en hög tillväxt och nära till allt. Vår ambition är att staden och kommunen ska fortsätta växa. Vi ska klara av att slipa till alla de oslipade diamanter som finns i kommunen utan att tappa bort den själ som finns i Kullabygden. Aldrig förr har det varit så många som vill flytta till Höganäs. Aldrig förr har Höganäs varit så känt i resten av landet som nu. Det är inte bara ordet keramik som associerar till Höganäs, utan även framgång!

Vi Moderater vill fortsätta den inslagna vägen mot framgång! Vi prioriterar kärnverksamheterna samtidigt som vi ser till att kommunen fortsätter att vara attraktiv som bostadskommun genom att satsa på kultur- och fritidsutbud, t. ex vårt nya sportcenter som är den största enskilda investeringen i vår kommuns historia.

Publicerad: onsdag, november 7, 2012 - 20:06
Uppdaterad: måndag, april 13, 2015 - 11:04