Företrädare

Ledamot kommunfullmäktige, Höganäs
Ersättare utbildningsnämnden, Höganäs
Ledamot kommunfullmäktige, Höganäs
Ledamot kommunfullmäktige, Höganäs
Ledamot revisionen, Höganäs
Ledamot i styrelsen för Moderaterna i Kullabygden
Ledamot utbildningsnämnden
Ledamot utbildningsnämnden, Höganäs
Ledamot utbildningsnämnden, Höganäs
Ordförande AB Höganäshem, Höganäs
Ledamot kommunfullmäktige, Höganäs
Ersättare kommunfullmäktige, Höganäs

Sidor