Vi bygger Sverige - Alliansens valmanifest 2014-2018

6 förslag för en bättre förskola

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Vi vill ha en skola där alla elever blir sedda, och där varje elev ges förutsättningar att nå kunskapsmålen.

6 förslag för en bättre förskola

Anders Borg har höjt din lön!

De unga får betala när S höjer skatten

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Moderater i Halland

Falkenbergskretsen

Kontaktperson: Lena Ardhe
Telefonnummer: 0739-899737
E-post: lena.ardhe@gmail.com

Halmstadmoderaterna

Kontaktperson: Lars-Erik Blank
E-post: halmstad@halmstadmoderaterna.se

Hylte

Kontaktperson: Thom Ericsson
Telefonnummer: 0707558855
E-post: mail@thomericsson.se

Kungsbackakretsen

Kontaktperson: Franklin Eck
Telefonnummer: 0703-556036
E-post: franklin.eck@oljeprodukter.se

Laholm

Kontaktperson: Mikael Kahlin
Telefonnummer: 0708-420899
E-post: mikael.kahlin@moderat.se

Varbergskretsen

Kontaktperson: Ulrika Ericsson
Telefonnummer: 0705-641085
E-post: ulrika.ericsson@moderat.se