Vi bygger Sverige - Alliansens valmanifest 2014-2018

Nya Moderaterna utser talespersoner

Mer kunskap i skolan

Vi vill ha en skola där alla elever blir sedda, och där varje elev ges förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Läs mer om vår skolpolitik

Nya Moderaterna utser talespersoner

Anders Borg har höjt din lön!

Kom med i valen 2014

Mer kunskap i skolan

Moderater i Halland

Falkenbergskretsen

Kontaktperson: Lena Ardhe
Telefonnummer: 0739-899737
E-post: lena.ardhe@gmail.com

Halmstadmoderaterna

Kontaktperson: Lars-Erik Blank
E-post: kretsen@halmstad.moderat.se

Hylte

Kontaktperson: Thom Ericsson
Telefonnummer: 0707558855
E-post: mail@thomericsson.se

Kungsbackakretsen

Kontaktperson: Franklin Eck
Telefonnummer: 0703-556036
E-post: franklin.eck@oljeprodukter.se

Laholm

Kontaktperson: Mikael Kahlin
Telefonnummer: 0708-420899
E-post: mikael.kahlin@moderat.se

Varbergskretsen

Kontaktperson: Erland Linjer
Telefonnummer: 0735-447646
E-post: erland.linjer@hotmail.com