Förstajobbet-anställning för enklare vägar till jobb

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Vi vill ha en skola där alla elever blir sedda, och där varje elev ges förutsättningar att nå kunskapsmålen.

100 förslag för ett bättre Sverige

En sommarskola för alla

Anders Borg har höjt din lön!

De unga får betala när S höjer skatten

Wallmark: Nytt säkerhetspolitiskt läge kräver nya svar

Moderater i Halland

Falkenbergskretsen

Kontaktperson: Lena Ardhe
Telefonnummer: 0739-899737
E-post: lena.ardhe@gmail.com

Halmstadmoderaterna

Kontaktperson: Lars-Erik Blank
E-post: halmstad@halmstadmoderaterna.se

Hylte

Kontaktperson: Thom Ericsson
Telefonnummer: 0707558855
E-post: mail@thomericsson.se

Kungsbackakretsen

Kontaktperson: Franklin Eck
Telefonnummer: 0703-556036
E-post: franklin.eck@oljeprodukter.se

Laholm

Kontaktperson: Mikael Kahlin
Telefonnummer: 0708-420899
E-post: mikael.kahlin@moderat.se

Varbergskretsen

Kontaktperson: Ulrika Ericsson
Telefonnummer: 0705-641085
E-post: ulrika.ericsson@moderat.se