Ulrika Karlsson

Riksdagsledamot, Uppsala län. Gruppledare i EU-nämnden

Foto: 
Moderaterna
Ladda ner pressbilder

För mig är det mötet med människor som står i fokus. Jag gillar att resa och uppleva nya kulturer, men också att finnas tillgänglig och synlig för väljarna hemma i länet.

Sedan 2006 sitter jag i Sveriges riksdag för Uppsala län.

I riksdagen är jag Moderaternas gruppledare i EU-nämnden, samt ersättare i utrikes- och civilutskottet. Varje fredag kommer ministrar från den rödgröna regeringen till EU-nämnden för att förankra mandat inför sina förhandlingar i Bryssel. Därför är det särskilt viktigt att Moderaterna är aktiva i EU-nämnden, ställer ministrarna till svars och försöker påverka vilken linje regeringen ska driva i Bryssel.

Svenska folkets vardag påverkas i hög grad av beslut fattade i Bryssel. Därför är det viktigt med frihetliga röster även på den arenan. Min grundsyn är att politikens uppgift alltid måste vara att underlätta för människor att förverkliga sina drömmar. Jag är därför emot höga skatter, handelshinder, monopol, förmynderi och politiskt förtryck.

Jag arbetar för varje enskild människas fri- och rättigheter: Rätten till sitt liv, att få äga sina saker och starta sitt eget företag. Friheten att ha vilka åsikter man vill och att uttrycka dem offentligt. Att enskilda människors möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och sin framtid inte begränsas.

Solidaritet handlar om något mycket mer än att bara betala skatt. Eftersom det är viktigt att gå från ord till handling arbetar jag som ideellt juridiskt ombud för asylsökande.

Visionen är att skapa en human och rättssäker asylprocess, införa frihandel i hela världen, sänka skatten och överföra makt från politiker till människor, göra det enklare och billigare att starta, driva och utveckla företag, samt enklare och billigare att anställa.

I mitt politiska uppdrag har också funnits möjlighet till resor. Bland annat har jag gjort en studieresa till Kenya, där 27 procent av flickorna i sex års ålder könsstympas. Mina erfarenheter därifrån gjorde inte bara starkt intryck på mig, de gav mig kunskaper för mitt riksdagsarbete här hemma.

Jag är ordförande för den tvärpolitiska riksdagsgrupp som arbetar för att identifiera, medvetandegöra och driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom ramen för svenskt utvecklingsarbete och global policy.

Du kan också följa mig på min blogg.