Kärnkraft

Kärnkraften står för cirka 40 procent av vår elproduktion och är ett viktigt komplement till vatten- och vindkraft. Kärnkraft har nästan inga koldioxidutsläpp och för att trygga elförsörjningen till Sveriges industri och företag är det viktigt att kärnkraften inte utsätts för en snabbavveckling.

Vi vill se trygga och moderna kärnkraftverk. De höga miljö- och säkerhetskraven vid bearbetning av kärnbränsle och hantering av kärnavfall är viktiga att säkerställa. Även inom kärnteknikområdet krävs ny och nödvändig expertis. Därför måste vi förbättra kompetensen i Sverige inom dessa områden.

Vi vill att effektskatten på kärnkraft sänks. Det är en investering i svenska industrijobb. Regeringens ambitioner att bakvägen avveckla kärnkraften, genom bland annat höjd effektskatt, riskerar den framtida energiförsörjningen. Detta i ett läge när industrins försörjningstrygghet måste prioriteras för fortsatt goda villkor för jobb i hela landet. Vi menar att det är en politik som hotar jobb och tillväxt i hela landet. 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:22

Alla politiska områden A-Ö