Sverige behöver en handelsminister – på riktigt

För första gången på länge har Sveriges regering ingen renodlad handelsminister. Nu ser vi att den svenska rösten har tystnat i Europa kring frågor om handel. Regeringen måste utse en minister med enbart handel på sin agenda. Inte minst för vår industris skull, skriver Hans Rothenberg (M) och Lars Hjälmered (M) på GP Debatt.

 

Ökad frihandel, större öppenhet och mer ekonomiskt samarbete är en förutsättning för att Sverige som ett litet och handelsberoende land ska kunna hävda sig. Frihandeln bidrar till snabb tillväxt och det ökade välståndet i världen. Ett år efter att S-MP-regeringen tillträtt ser vi nu att den svenska rösten tystnat i Europa kring frågor om handel. För första gången på länge har Sveriges regering i dag ingen renodlad handelsminister utan ansvaret ligger framförallt på närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). En tredjedel av Dambergs engagemang riktas således på handelsområdet.

Statsminister Stefan Löfven (S) har i stället portionerat ut ansvaret på sina övriga ministrar och hävdar att ”samtliga regeringens ministrar är handelsministrar”. Ett stickprov av de resor som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) genomfört visar dock att dessa ministrar tillsammans gjort 26 resor utrikes. Ingen – inte en enda – av dessa hade något handelsfrämjande syfte.

Mellan regeringens tillträde i oktober förra året fram till slutet av juni i år har de ministrar som främst kan kopplas till ansvar för handelsfrågor genomfört totalt 38 resor varav endast 12 (tolv) haft handelsfrämjande syfte.

Under alliansregeringens motsvarande första år förra mandatperioden genomförde dåvarande handelsminister Ewa Björling (M) själv 21 resor utrikes varav sjutton hade handelsfrämjande syften samtidigt som hennes statssekreterare Gunnar Oom på egen hand gjorde tretton resor varav åtta var direkt handelsfrämjande. Totalt blir detta, under samma tidsspann som den rödgröna regeringens resor, 34 resor där 25 var tydligt inriktade på att stärka Sveriges varumärke och öppna upp för mer handel och export. Kontrasten mot Löfvens regering vad gäller handelspolitiken blir smärtsamt uppenbar.

 

Väger fjäderlätt

Det är bra med en exportstrategi för Sverige vilket närings-, innovations- och handelsminister Mikael Damberg skriver om på GP Debatt (29/10). Men en sådan strategi väger fjäderlätt om inte regeringen visar sitt engagemang fullt ut.

När det kanske viktigaste handelsavtalet någonsin nu formas mellan EU och USA behövs en handelsminister som är på tårna dygnets och veckans alla timmar. Inte minst för Västsveriges del spelar det roll att TTIP-avtalet landar rätt.

 

Förlorar en miljard per år

Olika regelverk och tullar mellan EU och USA kostar exempelvis Volvo Cars cirka en miljard kronor om året. Pengar som skulle kunna användas för att utveckla bilar i stället vilket Volvo Cars VD Håkan Samuelsson tidigare vittnat om i GP. För EU:s personbilsindustri gäller i dag tullar på 2,5 procent till USA. Omvänt finns tullar på tio procent. Samtidigt finns olika regelverk för exempelvis krocktester, säkerhet och utsläppsnivåer. TTIP är synnerligen viktigt för Volvo Cars och därmed också för Västsverige. För svensk industris skull måste regeringen sluta flirta med TTIP-motståndarna och lägga fullt fokus på att få bort handelshindren i frihandelsavtalet med USA.

Stefan Löfven måste visa i handling att hans regering menar allvar med exportfrämjandet genom att befria Mikael Damberg från uppgiften som närings- och innovationsminister för att fullt ut kunna vara handelsminister. Alternativet är att entlediga Damberg som handelsminister och tillsätta en ny. Fram till dess blir exportstrategier bara pappersprodukter om de inte omsätts i aktiv handling från regeringen. Sverige behöver en handelsminister på riktigt.

 

Hans Rothenberg (M)

ledamot riksdagens näringsutskott

 

Lars Hjälmered (M)

vice ordförande riksdagens näringsutskott

 

Publicerad: tisdag, november 3, 2015 - 10:39
Nyckelord: