Grov organiserad brottslighet

Den grova organiserade brottsligheten gör samhället mindre tryggt. Att stoppa denna brottslighet är högt prioriterat och den nationella mobilisering som alliansregeringen har tagit initiativ till behöver därför trappats upp. Samverkan mot den grova organiserade brottsligheten mellan myndigheter som polis, Skatteverket och Försäkringskassan behöver stärkas ännu mer. 

För att stoppa rekryteringen till kriminella gäng bland unga finns bland annat sociala insatsgrupper där polis, myndigheter och aktörer ger individanpassat stöd till kriminella ungdomar. Vapenlagstiftningen har skärpts och ytterligare straffskärpningar är på gång. Vi vill ge ett gemensamt uppdrag till Polisen och Tullverket för att begränsa införseln av illegala vapen i landet.

  • Vi vill se ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan polis och andra myndigheter. Skärpt vapenlagstiftning och in­satser för unga som riskerar att hamna i kriminalitet är viktiga beståndsdelar i arbetet med att fortsätta bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
  • EU-samarbetet innebär stärkta möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. För effektiva insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och narkotikasmuggling krävs internationellt samarbete.
  • Vi vill genom en nationell handlingsplan ta ett samlat grepp för att effektivisera arbetet mot människohandel.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:43

Alla politiska områden A-Ö