Brottsoffer

Ett tydligt brottsofferperspektiv är en självklar del i vår rättspolitik. Den som utsätts för ett brott ska ha och känna samhällets stöd från de första kontakterna med rättsvårdande myndigheter, fram till dess att gärningsmannen har avtjänat sitt straff, och även efteråt om så behövs.

En viktig del av brottsofferperspektivet handlar också om att polisen måste bli bättre på att bekämpa vardagsbrott. Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i. Det krävs att polisen genomför brottsplatsundersökningar och bättre utredningar för att kunna klara upp fler brott. Alliansregeringen tog initiativ till en ny brottsskadelag för att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmannens ansvar och förbättra systemet med brottsskadeersättning.

För att det ideella brottsofferstödet ska fungera krävs ekonomisk stöttning från kommunerna. Tyvärr varierar förutsättningarna mellan olika kommuner. Vi vill att alla som utsatts för brott ska få den hjälp och stöd man behöver oavsett var man bor. Dessutom vill vi ställa tydligare krav på Polisen att återkoppla och informera den som utsatts för brott om hur ärendet utvecklas.

Många utsätts för brott på internet. Det handlar då ofta om bedrägerier som blir möjliga med hjälp av en kapad identitet. Gärningsmännen utnyttjar då någon annans identitet för att ta lån och/eller göra inköp på kredit från flera olika ställen. Brottsoffret får ägna mycket tid och möda åt att ringa runt till flera olika banker och näringsidkare. Vi vill att det skapas en brottsofferportal dit den drabbade kan vända sig för att anmäla brottet.

Vi vill:

  • Verka för att öka likvärdigheten i stödet till brottsoffer över hela landet.
  • Att Polisen blir bättre på att informera den som utsatts för brott om hur ärendet utvecklas
  • Att det inrättas en brottsofferportal dit de som drabbats av identitetskapningar kan vända sig
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:41

Alla politiska områden A-Ö