Du är här

Brott och straff

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom och ska aldrig tolereras. Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Sverige och minska brotten. Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har de senaste åren fått kraftiga resurstillskott. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Men vi kan konstatera att mer måste göras. 

De rättsvårdande myndigheterna måste fortsätta effektiviseras och lagar och påföljder måste skärpas. Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras ytterligare för att förebygga och förhindra grövre brottslighet.

  • Alla brott ska bekämpas. Tryggheten ska öka och brottsligheten minska. Den som utsätts för, hotas av eller ska vittna om brott ska kunna räkna med skydd och stöd.
  • Vi vill ha ett samhälle där de som begår brott blir straffade och där rättvisa straff utdöms. Hela straffskalorna ska utnyttjas och straffen ska motsvara brottens allvar.
  • Brottsoffer ska bli sedda och stödet till brottsoffer prioriteras i hela rättskedjan.

     
Published: torsdag, april 24, 2014 - 16:01

Alla politiska områden A-Ö