Brott och straff

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige är ökad trygghet en av de viktigaste delarna. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar till ett tryggare samhälle för alla och i hela landet.

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i för alla. Vi ser nu ett nytt utanförskap växa fram i delar av landet med ökad otrygghet och sociala problem som följd. Det är en utveckling som måste brytas. Vi kan aldrig acceptera en utveckling där tryggheten inte kommer alla till del.

Svensk polis står inför stora utmaningar framöver. Våldsbrott, stölder, bedrägerier, det ökade terrorhotet och framväxten av parallella samhällen ställer stora krav på polisens framtida kapacitet och förmåga. Därtill möter polisen de utmaningar flyktingströmmarna och befolkningsökningen innebär. Rapporterna om kriminella gäng som gör bostadsinbrott, utsätter företag för upprepade stölder och lurar äldre på pengar visar att är det viktigt att polisen blir bättre på att ingripa och utreda brott. Gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd är annat som återkommande undergräver tryggheten i samhället och som kräver resoluta insatser. I det arbetet är det grundläggande att polisen har de resurser som krävs. Svensk polis måste fungera. 

Vi vill förstärka polisen och säkerställa en mer effektiv och lokalt närvarande polis som utreder fler brott. För att öka tryggheten vill vi att det utbildas och anställs minst två tusen nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt inriktas på de områden där otryggheten är som störst samt i områden där befolkningsunderlaget litet och de geografiska avstånden till närmaste huvudort stora.

Vi menar att ett straff ska återspegla hur allvarligt ett brott är och att grövre brott ska bestraffas strängare än mindre allvarliga brott. Vi vill därför fortsätta att skärpa straffen där det behövs. Målet är att hela straffskalorna ska utnyttjas och straffen ska motsvara brottens allvar. Särskilt viktigt är det att lagändringen om att normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse får genomslag i rättspraxis. 

Moderaterna vill:

  • Att det utbildas och anställs minst 2 000 nya poliser
  • Att vardagsbrottsligheten prioriteras av polis och åklagare
  • Ytterligare skärpningar av den straffrättsliga lagstiftningen, framför allt när det gäller vissa allvarliga våldsbrott
  • Normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:47

Alla politiska områden A-Ö