Bostad

Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU. När människor söker sig till jobb och utbildningar växer trycket på våra storstäder. I den politiska debatten talas det ofta om bostadsbrist i Stockholm, Göteborg eller Malmö, men urbaniseringen är mer omfattande än så och påverkar hela landet. 

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället och kan bli till ett tillväxthinder i Sverige. Därför arbetar vi för att förbättra förutsättningarna på bostadsmarknaden så att människor själva ska kunna välja boende utifrån sina behov och önskemål. Eftersom det inte går att bygga bort bostadsbristen på kort sikt, behöver vi hitta bättre sätt att utnyttja de bostäder som redan finns i dag.

  • En blandad bostadsbebyggelse behövs och människor ska själva kunna bestämma boendeform. Fler bostä­der behöver byggas och hyresrättens ställning ytterligare stärkas.
  • För att öka byggandet vill vi effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett enklare planförfarande, samt se över bullerreglerna.
  • Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder.
Published: torsdag, maj 7, 2015 - 11:34

Alla politiska områden A-Ö