Marie Johansson

åkeriägare

Foto: 
BJ Gunnarsson

ersättare i utvecklingsnämnden