Våra möten

Medlemsmöten är möten för endast moderater. Vi förbereder beslut inför kommande sammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt övriga frågor av allmänt politiskt intresse.

M-gruppens möten 2016

Samtliga medlemmar är välkomna att delta i M-gruppens möten.
Det är speciellt viktigt att våra förtroendevalda deltar i gruppens möten.

Vid dessa sammanträden beslutas hur M-gruppen ska ställa sig i de ärenden som kommer att behandlas på kommande Kommunstyrelse (KS) för att sedan komma till KF för beslut. Även ärenden som är aktuella i övriga forum tas upp till debatt. Här kan även ledamöter i beredningarna ta upp de ärenden som är aktuella i beredningen.

Samtliga möten är i kommunhuset lokal Rodret, ingång från sjösidan.

Tid: onsdagar kl. 18:00.

Våren: 
20 januari, 24 februari, 30 mars, 4 maj

Hösten:
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november

 

 

Publicerad: söndag, september 30, 2012 - 23:01
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 19:22