Tekniska myndighetsnämnden

Tekniska myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom de följande verksamheter

  • föreskrivs i plan- och byggnadslagen om bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan,
  • marklov, förhandsbesked m.m.
  • ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalk, hälsoskyddslag, djurskyddslag m.m.
  • förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.

 

Dina politiker i nämnden

Rune Järpsten - ordinarie ledamot
Gunnar Lidén - ersättare

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 21:00
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 19:39