Socialt Stöd och Bistånd

Alla människor riskerar att drabbas av svårigheter någon gång i livet. Arbetslöshet eller sjukdom kan medföra ekonomiska bekymmer. Givetvis anser vi Moderater, att det är samhällets skyldighet att stötta den enskilde då han eller hon inte klarar av sin situation på egen hand.

Grunden för allt socialt bistånd måste vara att hjälpa den enskilde att snarast klara sig på egen hand igen. Stödet, oavsett om det är ekonomiskt eller av annan art, måste utformas så att individen stöttas och uppmuntras att ta egna initiativ. Ett stöd utan krav på motprestation passiviserar människor och är inte till någon varaktig hjälp.
Vi har en låg arbetslöshet i vår kommun men det slår hårt mot den det drabbar.
Kommunen har ett väl upparbetat samarbete med andra myndigheter; arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det är statligt huvudansvar för åtgärder mot arbetslösheten men från kommunen måste vi medverka till att människor inte hamnar mellan stolarna eller kommer i kläm.

VI VILL utforma biståndet till den enskilde enligt principen ”hjälp till självhjälp”!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:47
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:50