Sociala myndighetsnämden

Sociala myndighetsnämnden beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare m.fl.

Sociala myndighetsnämndens ärenden är sekretessbelagda varför kallelser och protokoll inte finns utlagda på kommunens hemsida.
 

Dina politiker i nämnden

Linda Ekdahl - ordförande
Maggie Robertsson - ersättare

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 21:02
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 20:53