Skolan Stenungsund

Skolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna i vår kommun. Grundskolan ska ge de grundläggande kunskaperna, som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller jobb, vidareutbildning eller att fungera som medborgare.

Vi vill ta tillvara och uppmuntra engagemanget hos skolans personal och elevens föräldrar. Detta eftersom vi anser, att det är de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. Storleken på klasser kan inte vara fastlåst, det måste få bero på elevernas förutsättningar och vara flexibelt.

Vi vill inte veta av att politiker är inne och petar i skolans verksamhet. Politiker ska sätta upp mål, verksamheten ska utformas av ledning och personal på varje skola. Vi vill att all anställd personal ska ha relevant utbildning. Då kan vi också höja kvalitetskraven.

De centrala undersökningar som genomförs visar att vi har mycket goda studieresultat i vår grundskola, Stenungsund hamnade på plats 15 av Sveriges 290 kommuner. Elever måste tidigare få besked var de står kunskapsmässigt. Därför bör betyg införas tidigt.
Det är en stor tillgång att ha en egen gymnasieskola i kommunen, våra elever har unikt stor frihet genom att de kan söka till Göteborgsregionens samtliga gymnasieskolor. Vi vill här värna om det mycket goda samarbetet som sker med företagen och att Nösnäsgymnasiet fått status av Teknikcollege.

VI VILL ha tydliga krav på ordning och reda i skolan, så att skolan kan erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:44
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:49