Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och utskottets huvudsakliga ansvarsområden är
 • Detaljplaner
 • Trafiksäkerhet
 • Räddningstjänst
 • Civilförsvars- och beredskapsplanering
 • Fysisk planering
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Väghållning, parker
 • Renhållningsverksamhet
 • Mätningsverksamhet
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Vatten- och avloppsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Färdtjänstfrågor
 • Måltidsverksamhet
   

Utskottet utför ingen myndighetsutövning, se teknisk myndighetsnämnd. Utskottet svarar för uppföljning av verksamheternas ekonomifrågor inom sitt ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare varav tre från alliansen och två från oppositionen.
 

Din politiker i utskottet

Gunnar Lidén - ledamot

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:25
Uppdaterad: söndag, februari 14, 2016 - 21:41