Personal- och ekonomiutskottet

Personal- och ekonomiutskottet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och handhar:

  • Personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
  • Initierar och följer upp förändringar i förvaltningsorganisationen
  • Upphandling
  • Ekonomi, finansiering, borgensfrågor
  • Regionala frågor
  • Näringslivs- och sysselsättningsfrågor
  • Information
  • Bereder budget och andra långsiktiga frågor av ekonomisk karaktär
  • Omvärldsanalys
  • Måltidsverksamhet

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Dina politiker i utskottet

Sofia Westergren - ordförande
Gunnar Lidén - ersättare

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:27
Uppdaterad: söndag, februari 14, 2016 - 21:42