Näringsliv Stenungsund

Stenungsund ska vara det självklara valet för varje företagare som vill starta ny verksamhet i vår region. Visionen är att ha ett av Sveriges mest företagsvänliga klimat. Nya företag ger nya jobb som ger skattepengar till kommunens verksamheter. Därför måste vi ligga långt framme i planeringen av ny industrimark.

Kontakterna mellan kommunen och företagarna måste vara enkla och obyråkratiska. Vid en del undersökningar har kommunen fått berättigad kritik från näringsidkare som haft olika kontakter med kommunen. Vi har tagit till oss av kritiken och vårt samhällsbyggnadskontor jobbar med inriktning på att vi ska förbättra oss, där saker och ting inte fungerat så bra.
Två viktiga reformer för nyskapande av småföretag inom byggsektorn och nya inom tjänstesektorn är avdragsmöjligheter via ROT (Reparation Och Tillbyggnad) och RUT (Hushållsnära tjänster), detta kan skapa nya företag i kommunen.

Vi tror att det finns kommunala verksamheter som skulle må väl av konkurrens. Därför vill vi moderater i positiv anda pröva förslag, idéer och initiativ som kommer från enskilda människor.

VI VILL skapa ett bättre företagsklimat i Stenungsund!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:52
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:51