Kultur och fritid

Sundahallen och Nösnäsvallen är tillsammans grundstommen i Stenungsund idrottscentrum. Vi vill fortsätta att utveckla detta område, en viktig byggsten i utvecklingen är att flytta ishallen till Nösnäsområdet. Även andra idrotter ex tennis skulle med fördel kunna flytta hela sin verksamhet till detta område.

Det rika föreningsliv som redan idag finns i kommunen, där det finns avtal med föreningar om skötsel av anläggningarna, ska utvecklas för att säkra tillgång till en mångfald av föreningar som kan tillgodose olika intressen. Även våra badplatser bör prioriteras och kan till en del skötas tillsammans med föreningar.

Kulturhuset Fregatten med sitt bibliotek, som får mycket höga betyg av medborgarna, och hela sitt i övrigt rika kulturutbud ska var en naturlig samlingspunkt för kommuninvånarna. Bokbussen ska vara tillgänglig för boende utanför tätorten och utgöra ett komplement till det som finns på skolor och förskolor.

Samarbetet med studieförbunden är en viktig faktor i omdaningen och utvecklingen av kulturskolan som numera är en del av kulturs verksamhet. Samarbetet med kulturföreningarna är viktigt för att ytterligare berika kulturutbudet.

Natur- och kulturturism är ett område som har stora utvecklingsmöjligheter i vår kommun. Det finns goda möjligheter för små företag att växa fram inom detta. För såväl idrotts- som kulturarrangemang ska sponsring vara ett naturligt inslag.

VI VILL värna alla de goda krafter som finns inom kultur- och fritidssektorn samt ta tillvara alla de insatser som görs frivilligt!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:46
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:52