Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över verksamheten i nämnder och utskott.

Kommunstyrelsens uppdrag är att

  • Bereda och eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kommunfullmäktige
  • Ta hand om den ekonomiska förvaltningen i kommunen
  • Verkställa fullmäktiges beslut
  • Fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen

 

Dina politiker i kommunstyrelsen

Sofia Westergren - ordförande
Kent Sylvan - ordinarie
Carl-Henrik Lindberg - ersättare

 

 

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 19:49
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 21:16