Kommunalrådet har ordet

Sofia Westergren om sig själv, Stenungund och sina politiska visioner.

Bakgrund
Jag bor och är uppvuxen i Ucklum, är gift med Dan och har två barn. Vi bor på en hästgård och det var min gammelfarfar och gammelfarmor som köpte gården. Mitt stora fritidsintresse är hästsport, har tävlingsridit i både banhoppning och fälttävlan.

Utbildning och arbetsliv
Tänkte i tonåren bli revisor och läste därför ekonomi på högskolan. Min far, Regis, drev ett lastbilsåkeri och där började jag arbeta efter mina studier. Det blev både verksamhetsstyrning och att köra tankbil. Vi sålde sedan tankbilarna och han fick uppdraget att arbeta som VD i ett åkeri i en koncern med norskt ägande. Det har blivit mycket arbete i åkeribranschen, både praktiskt och ledningsarbete. Har varit logistik och lastplanerare för Hydro, suttit i styrelsen för Västra Götalands Åkeriföretag både regionalt och på riksplanet, varit säkerhetsrådgivare för farligt gods och kört tankbil som sagt.

Mina politiska mål
Har fram till nu drivit byggfrågor och suttit i tekniska myndighetsnämnden. Jag har drivit igenom frågan om att få bo mer enskilt och att vi ska ha en ”viss spridd bebyggelse i landsbygd”. Beslutet är taget i bostadförsörjningsprogrammet som är framtaget för Stenungsund.

”Det öppna kommunhuset”
Jag tycker om medborgardialoger och tycker att verksamheterna och det politiska arbetet i största möjligaste mån ska vara transparant för våra kommuninvånare.
Inom kort kommer vårt Medborgarkontor att öppnas. Där ska man direkt kunna få svar på enklare frågor.

Visioner för framtiden
Jag vill
• utveckla en bra kommun till att bli ännu bättre!
• att turismen ska utvecklas. Jag ser gärna att öppettiderna för restauranger blir längre och att de har kompletta utskänkningstillstånd som i förlängningen ökar attraktionskraften för vårt centrum.
• ha fler båtbesökare. För detta behövs fler gästbryggor.
• utveckla cykelturism och fortsatt byggande av cykelvägar.
• utveckla samarbetet STO; Stenungsund, Tjörn och Orust.
Det är viktigt att kommunen ger möjligheter för företag att driva verksamheter för turism. Kommunen kan ses som en samverkanspartner för hållbar natur och kulturturism.
• att hela kommunen ska leva. Mer fokus på våra östra delar av kommunen. Enklare byggregler utomplans. Ucklum behöver sin skola.
• Ansvar för den kommunala ekonomin. Stor respekt för varje skattekrona och att ingen krona slösas bort.

Resecentrum
Moderaterna i STO vill se ett resecentrum i flödet till Göteborg. Alltså blir det brofästet och något läge söderut längst 160 som kan bli aktuell. Exakt plats får experterna sedan ta fram när man känner till markförhållandena och hänsyn till övriga faktorer.

Bohusbanan 
Stenungsund är med och förskotterar förlängning av perronger för att tågen ska kunna bli längre. En fortsatt dialog sker om ytterligare förbättringar. På önskelistan finns dubbelspår på fler ställen.

Äldreboende
För de äldre ska det finnas olika boendeformer att välja bland. Alliansen vill gärna se ett trygghetsboende på området vid CW-borgs väg/Snippen. Omsorgsboendet som ska byggas på Hasselhöjden kommer att ge oss ytterligare ett bra äldreboende. Det boendet kommer även att möta det ökande behovet av demensvård. En önskan för framtiden är att få ett boende som Bovieran till kommunen. Ett sådant boende kommer att tilltala många av oss.

I Kommunhuset kommer det att inom kort finnas
• Medborgarkontor
• Tjänsteman som arbetar med näringslivsfrågor

Planer som ska svara upp för vår ökande befolkning, ca 1 000 nya bostäder planeras. Stenungsund hör till en skara ”Super-20-kommuner”, och det betyder att vi tillhör en starkt växande kommun och vi ligger på 13:e plats i riket.

Vad har Alliansen gjort under mandatperioden, 2004-2014?
Tagit ett rejält grepp om ekonomin!
Stenungsunds kommun är en riktig rookie i detta sammanhang. Tyvärr har vi en negativ soliditet (skulderna är högre än tillgångarna). Detta är en följd av fastighetskrisen på 90-talet. Under mandatperioden har vi tagit ekonomin från -30% soliditet till -10% soliditet. Bra gjort Stenungsund!

Fokus på att bygga
Ser om förbättringar som kan göras i bygglovsprocessen. Vill att de flesta ska ha ett önskat boende i Stenungsund. Allt behövs; hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, eget byggande. Bostadsförsörjningsprogrammet bejakar även de som vill bo lite friare och inte vill bygga nära någon granne. Detta omnämns som "spridd bebyggelse på landsbygd". Nu ses avloppspolicyn över och vi vill ha fler lösningar i kommunen. Här vill vi ha det som Tjörns kommun. Eftersom vi vill ha ett ökat samarbete på flera sätt i STO, så är det viktigt att våra tolkningar och policys överensstämmer.

Vi i Alliansen har satsat mycket pengar för att ersätta moduler med riktiga byggnader. Detta kan ses på flera skolor i kommunen. Vi har gjort och kommer att göra jätte investeringar i skolor och LSS boenden.

Stora satsningar på fritid
• SIF fotbollsanläggning Doteröds (vid Shell stationen, Industrivägen)
• Vallen, fotbollsanläggning Stora Höga
• Jordhammar, ridanläggning i Ödsmål
• Ridklubben i Stora Höga
• Skate park, vid Kopperskolan
• Ishall, Nya Nösnäs

Arbetslinjen
Valfrihet inom barnomsorg är viktigt för att kunna matcha olika familjers behov. Kommunikation är viktigt och det visar vi genom satsningar på tågtrafik, se ovan om Bohusbanan. Det har byggts fler pendelparkeringar bl.a. i Jörlanda och Stora höga. Nu undersökts det möjligheter för fler parkeringar vid stationen i Stenungsund. Vår verksamhet ”Växtkraft” är en lyckad satsning. Här får människor som hamnat utanför arbetslivet under en lång tid, möjlighet till en ny start!

ALLA BEHÖVS!

 

 

 

Publicerad: söndag, september 30, 2012 - 22:34
Uppdaterad: onsdag, februari 26, 2014 - 21:04