Beredningen för miljö och fysisk planering

Arbetar till exempel med övergripande frågor inom området mijö och fysisk planering. Det kan gälla översiktlig och långsiktig planering

  • för hur kommunens mark bör användas s.k. översiktsplaner (ÖP)
  • för miljön och hantering av miljöfrågor
  • för vatten och avlopp
  • för vägar
  • för trafik
  • för bostäder
  • utvärdering och framtidsfrågor inom området
     

Din politiker i beredningen

Kent Sylvan - beredningsledare

 

 

Publicerad: onsdag, september 26, 2012 - 20:37
Uppdaterad: söndag, november 15, 2015 - 21:10