Barnomsorg

Du som är småbarnsförälder vet bäst vad dina barn behöver. Därför vill vi, att du ska bestämma så mycket som möjligt, då det gäller omsorgen om dina barn. Kommunen ska erbjuda ett antal alternativ, kommunal barnomsorg, enskilt och i olika kooperativa former, familjedaghem och pedagogisk omsorg.

Vårdnadsbidraget som infördes från 2009 är ett komplement för de föräldrar som vill vara hemma med sina barn lite längre.

Varje barn är unikt och har sina speciella egenskaper och behov, det är därför fel att ha bestämt antal barn per avdelning, antalet ska variera utifrån hur det ser ut på respektive avdelning.

VI VILL att de viktiga besluten om barnen fattas hemma vid köksbordet, och inte i politiska sammanträdesrum

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:42
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:53