Högre utbildning

Sverige är och ska förbli en kunskapsnation. Vår tillväxt drivs av export vilket kräver tillgång till högutbildad kompetens. De akademiska utbildningarna vid våra lärosäten måste därför hålla hög kvalitet. Det är med utbildning i världsklass som vi tar oss an framtidsutmaningarna och möter den ökade internationella konkurrensen.

För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet är det viktigt med en hög kvalitet i den högre utbildningen och forskningen. Lärosätena ska garanteras en fri och självständig ställning gentemot stat och näringsliv, liksom att forskningsresurserna fördelas efter hur universitet och högskolor klarar sina uppgifter och inte efter kortsiktiga politiska hänsyn.

För att ytterligare stärka kvaliteten i den svenska högskolan vill vi utreda hur resurstilldelningssystemet skulle kunna reformeras och hur kvalitetsutvärderingarna hos Universitetskanslersämbetet skulle kunna stärkas. Den svenska högskolan är internationaliserad, men mer kan göras för att ytterligare öppna högskolesektorn för både framstående internationella studenter och för lärare. Ett sätt är att locka utländska universitet till att etablera sig i Sverige. Vi vill därför utreda hur tillståndsgivningen för utländska lärosäten som vill upprätta filialer i Sverige kan förenklas.

 

Moderaterna vill:

  • Utreda resurstilldelningssystemet.
  • Stärka kvalitetsutvärderingarna hos Universitetskanslersämbetet.
  • Förenkla tillståndsgivningen för utländska lärosäten som vill upprätta filialer i Sverige.
Published: måndag, november 2, 2015 - 14:09

Alla politiska områden A-Ö