Våra toppkandidater till riksdagen

Våra toppkandidater till regionen

Fler jobb i Skaraborgs jordbruk.

Jobben i restaurangerna behövs.

Fler jobb istället för kilometerskatt.

Regeringen måste ge kommunerna verktyg för att hantera olagliga bosättningar

Rapport: Slaget mot Sommarland

Måndagen den 19 maj presenterades en rapport sammanställd av Moderaterna i riksdagens näringsutskott: Slaget mot Skara Sommarland.

Läs mer här

Kalender

Förbundets kalender uppdateras ständigt, föreningar och KF-grupper bör hjälpa till.